ՆԱԻՐԱ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆՆԱԻՐԱ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ

Պոլիկլինիկայի Վարիչ, Նյարդաբան