ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆԱԼ ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Ինտերվենցիոնալ սրտաբանության բաժանմունքում կատարվում է սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարումներով հիվանդների հոսպիտալացում, ինչպես սուր, այնպես էլ պլանային դեպքերում

ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆԱԼ ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Ինտերվենցիոնալ սրտաբանության բաժանմունքում կատարվում է սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարումներով հիվանդների հոսպիտալացում, ինչպես սուր, այնպես էլ պլանային դեպքերում
http://bestlife.am/wp-content/uploads/2018/01/d2-4.jpg
http://bestlife.am/wp-content/uploads/2018/01/d2-2.jpg
http://bestlife.am/wp-content/uploads/2018/01/d2-3.jpg
http://bestlife.am/wp-content/uploads/2018/01/d2-1.jpg
http://bestlife.am/wp-content/uploads/2018/01/d2-img.jpg

ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆԱԼ ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Title:

Description:

d2-4
d2-2
d2-3
d2-1
d2-img

ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆԱԼ ՍՐՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Ինտերվենցիոնալ սրտաբանության բաժանմունքում կատարվում է սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարումներով հիվանդների հոսպիտալացում, ինչպես սուր, այնպես էլ պլանային դեպքերում

Ինտերվենցիոնալ սրտաբանության բաժանմունքում  իրականացվում են սիրտ-անոթային համակարգի միջամտական ախտորոշիչ և բուժական գործողություններ.

  • Էլեկտրասրտագրություն
  • Էխոսրտագրություն
  • Կորոնար անոթների անգիոգրաֆիա
  • Կորոնար անոթների անգիոպլաստիկա ստենտավորման ճանապարհով
  • Պերիֆերիկ անոթների ստենտավորում և էմբոլիզացիա
  • Պորտակատետրների տեղադրում
  • Աորտոգրաֆիա
  • Ռենովազոգրաֆիա
  • Կորոնար անոթների բալոնային անգիոպլաստիկա

 

Ինտերվենցիոնալ սրտաբանության բաժանմունքում կատարվում է սիրտ-անոթային համակարգի ախտահարումներով հիվանդների հոսպիտալացում, ինչպես սուր, այնպես էլ պլանային դեպքերում: Այս բաժանմունքը լիովին ապահովում է միջամտական, հետմիջամտական, ինչպես նաև որոշ վիճակների դեպքում կոնսերվատիվ և նախապատրաստական վարույթ:

 

«Քանկոր» սիրտ-անոթ բժշկական կենտրոնը առաջիններից է այս բնագավառում, որն իրականացնում է արդի սրտաբանական բազմակողմանի բուժօգնություն` այդ թվում բալոնային անգիոպլաստիկա: Բալոնային անգիոպլաստիկան նախորդում է ստենտավորմանը: Երբեմն նաև առանձին գործողություն է: Կիրառվում է այն ժամանակ, երբ անոթի լուսանցքում հայտնաբերվում է նեղացում, կամ երբ ստենտն է նեղացած լինում: Որոշակի ճնշման տակ բալոնը բացվում է, և նեղացած հատվածը վերադառնում է իր նախկին դիրքին: Կան նաև դեղապատ բալոններ, որոնք, բացի լայնանելուց, բուժում են անոթի պատը; Օգտագործվում են ստենտների նեղացման ժամանակ:

Մասնագիտացված կլինիկան  ստենտավորումն իրականացնում է միջազգային չափանիշներին համապատասկան որակյալ դեղապատ ստենտներով, որոնք համարվում են աշխարհում առաջատարներից: Դրանք եվրոպական ամերիկյան և ճապոնական արտադրության են, որոնցով աշխատում են նաև եվրոպական կլինիկաները: Ստենտները փրկում են մարդու կյանքը և կանխարգելում հաշմանադությունը: Ի տարբերություն ոչ դեղապատ ստենտների, դեղածածկի դեպքում բուժման հեռակա արդյունքներն ավելի դրական են: Դեղապատ ստենտների վրա կա հատուկ դեղորայք, որը ժամանակի ընթացքում սնուցում է անոթային պատերը:

Category
Services